Cuộc thi mĩ thuật 2016

ql hungSố: 544/PGD&ĐT V/v triển khai cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2017

Kính gửi: Các trường  tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS

Thực hiện Công văn số 1451/SGDĐT-GDPT ngày 11/11/2016 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Sơn La  về việc triển khai cuộc thi Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:

cuoc thi mi thuat 2016