Học sinh điểm trường Căng Tỵ Trường Tiểu học Chiềng Khừa tích cực chăm sóc cây xanh, cây hoa