Giải cầu lông lchào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM của Trường TH Chiềng Khừa thành công tốt đẹp