Tổ chức vui tết Trung thu cho các em học sinh.

        Các thầy cô giáo ở tất cả các điểm trường đã phối hợp với phụ huynh, lãnh đạo địa phương và các cô giáo trường Mầm non, tổ chức vui tết Trung thu cho các e học sinh Mầm non và Tiểu hoc. Các em học sinh ở các điểm trường sau thời gian về sinh hoạt ở bán trú, được các thầy cô chỉ bảo, hướng dẫn các nề nếp đã nhanh chóng hòa nhập tốt với các bạn, với môi trường mới. Công tác bán trú từng bước đi vào ổn định./.